Det er i Danmark muligt at få gratis hjælp hvis man har et misbrug. Det foregår på et af de mange misbrugscentre, der findes rundt omkring i landet. Her er det muligt at få behandling af afhængighed, uanset hvilke misbrug man har. Det kan f.eks. være et alkohol misbrug, et stofmisbrug eller man kan lide af ludomani. Som regel kan man få hjælp på et hvilke som helst center, men som regel har de et ekspertområde.  Hvilken hjælp får man  Hvis ...