I denne tid er overvågning på alles læber. Nogle mener at videoovervågning repræsenterer et indgreb i privatlivets fred og vores personlige frihed. Og så er der dem som bruger videoovervågning som et essentielt led i effektiv forebyggelse af kriminalitet – for eksempel i form af indbrud eller hærværk. Dette gælder såvel private bolig ejere som virksomheder og organisationer. Overvåg din virksomheds lokaler med videoovervågning Råder din virksomhed over lokaler som ligger isoleret – for eksempel lagerlokaler, produktions lokaler eller måske en ...